CURSURI PERFECȚIONARE MUNTE SINAIA 2023

DESCARCĂ OFERTĂ NOUĂ CURSURI FUNCŢIONARI PUBLICI 7/5 ZILE, 40/30 ORE, MUNTE SINAIA 2023 (august – decembrie 2023) 5+1 taxă curs gratuită

DESCARCA FORMULAR CERERE INSCRIERE LA CURSURI MUNTE 2023

DESCARCA DE AICI TEMATICILE AFERENTE CURSURILOR DIN OFERTA

Notă: Asociaţia Universitară Dacia nu este plătitoare de TVA !

CERTIFICARE: DIPLOMĂ 40 ORE, CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Important ! Cursurile noastre sunt organizate conform reglementarilor cuprinse in Codul adminstrativ si H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici si sunt sustinute de cadre universitare si formatori specializaţi în domeniile predate !

Condițiile generale de participare din ofertă:

  • Contravalorea taxă curs munte = 930 lei taxa curs 
  • Contravaloare servicii de cazare: pentru Popasul Haiducilor ***Sinaia = 2.300 lei/7 nopti cu mic dejun si 800 lei bonuri de masa sau 1.900 lei/5 nopţi, cu mic dejun şi 600 lei bonuri de masă iar pentru Hotelul Arca Lui Noe****: 3.200 lei/7 nopţi cu mic dejun şi 850 lei bonuri de masă sau 2.400 lei/5 nopţi, cu mic dejun şi 800 lei bonuri de masă ! 

VIDEO PREZENTARE POPASUL HAIDUCILOR*** SINAIA

VIDEO PREZENTARE HOTELUL ARCA LUI NOE**** SINAIA


DATE CONTACT:

Inscrieri cursuri :  inscrieri@asociatiadacia.ro 

Contact: 0724.39.49.14    0749.077.999   0751.43.49.71


Lista cursurilor de 7 zile furnizate de Asociatia Universitara Dacia in anul 2023 si tematica abordata in cadrul acestora (vezi toate cursurile mai jos)


Etica, integritate, transparenta si deontologie profesionala (curs general)

Taxe, impozite locale si executarea silita 

Comunicare eficienta intra si inter-institutionala (curs general)

Secretariat, arhivare, biblioteconomie si managementul documentelor

Urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in constructii

Management performant in administratia publica (curs general)

Contabilitatea institutiilor publice si realizarea controlului financiar preventiv

Asistenta sociala – legislatie si proceduri

Managementul timpului, al stresului si al riscurilor in institutiile publice

Managementul situatiilor de urgenta, sanatate si securitate in munca (curs general)

Achizitiile publice – noutati legislative

Registrul agricol, cadastru si publicitate imobiliara – noile reglementari

Asistenta sociala – consilierea familiilor cu probleme psiho-sociale

Regimul juridic al actelor si contractelor administrative si metodologia interpretarii si punerii in executare a legii (curs general)

Managementul proiectelor (curs general)

Managementul resurselor umane, dezvoltarea personala si managementul carierei personalului din sectorul public (curs general)

Politie locala – aplicarea legislatiei specifice

Competente informatice – operator PC (curs general)

Protectia mediului si managementul deseurilor (curs general)

Incluziune sociala, egalitate de sanse si nediscriminare (curs general)

Revizuirea sistemului de control managerial intern conform O.S.G.G. nr. 600/2018 (curs general)

Gestiunea serviciilor publice locale si managementul domeniului public si privat (curs general)

Toate cursurile le regasiti si in catalogul SEAP al ofertantului ASOCIATIA UNIVERSITARA DACIA, impreuna cu serviciile de cazare !

COD CPV CURSURI: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2) (numere de referinta ale serviciilor in SEAP de la DACIA 1 – CURS MUNTE la DACIA 25 – CURS MUNTE)

COD CPV SERVICII CAZARE: 55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2) (numar de referinta in SEAP –  SERVICII CAZARE HOTEL ARCA LUI NOE SINAIA)

PREZENTARE HOTEL ARCA LUI NOE**** SINAIA – PARTENER ORGANIZARE CURSURI 2023

PREZENTARE POPASUL HAIDUCILOR*** SINAIA – PARTENER ORGANIZARE CURSURI 2023:

GRILA CURSURI ADMINISTRATIE PUBLICA 2023:

Contabilitatea institutiilor publice si realizarea controlului financiar preventiv  (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 4 – CURS MUNTE)


Acte de stare civila si evidenta persoanelor  (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 24 – CURS MUNTE)


Protectia datelor personale in activitatea institutiilor publice (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 20 – CURS MUNTE)


Secretariat, arhivare, biblioteconomie si mangementul documentelor  (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 19 – CURS MUNTE)


Managementul situatiilor de urgenta, sanatate si securitate in munca (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 11 – CURS MUNTE)


Registrul agricol, cadastru si publicitate imobiliara (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 14 – CURS MUNTE)


Taxe, impozite locale si executare silita (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 17 – CURS MUNTE)


Urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in constructii  (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 18 – CURS MUNTE)


Transparenta, liber acces la informatiile de interes public (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 18 – CURS MUNTE)


Managementul resurselor umane si salarizarea personalului din sectorul public (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 13 – CURS MUNTE)


Achizitiile publice – planificare, proceduri si utilizare SICAP (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 13 – CURS MUNTE)


Management performant in administratia publica (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 15 – CURS MUNTE)


Dezvoltare personala si managementul carierei personalului din sectorul public (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 25 – CURS MUNTE)


Comunicare, relatii publice si protocol (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 6 – CURS MUNTE)


Asistenta sociala – legislatie si proceduri specifice (Numar de referinta curs catalog SEAP:  DACIA 1 – CURS MUNTE)


Pentru alte informatii sunati la telefoanele: 0751.43.49.71 sau 0722.207.117