CURSURI ON-LINE FUNCTIONARI PUBLICI 2024

DESCARCĂ DE AICI OFERTĂ CURSURI ON-LINE 2024 FUNCȚIONARI PUBLICI 5 ZILE /CU DIPLOMĂ 30 ORE (BONUS UN CURS GRATUIT LA 4 CURSANŢI ÎNSCRIŞI/INSTITUŢIE)

DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE CURSURI ON-LINE 2024

Ai nevoie de un curs online de perfecţionare într-unul din domeniile prioritare ANFP , pentru promovarea in gradul profesional următor, cu diplomă de 30 de ore, conform art. 479  Cod administrativ ?

Consulta mai jos oferta noastră de cursuri online pentru funcționari publici , alege cursul dorit, descarcă şi completează cererea de înscriere, trimite-o la adresa de mail inscrieri@asociatiadacia.ro şi participă la cursul care te interesează, conform specificaţiilor de mai jos !

Cursurile se organizează săptămânal, de luni până vineri, în sistem e-learning, începând cu data de 08 ianuarie 2024 şi până pe data de 20 decembrie 2023 !  

Notă: Asociaţia Universitară Dacia nu este plătitoare de TVA !

Suna la numărul de telefon 0751.43.49.71 şi obține toate informațiile necesare, împreună cu voucherul pentru un curs gratuit ! Furnizor certificat ISO 9001: 2015 cursuri on-line .

 • Cursurile sunt organizate de luni până vineri, 6 ore/zi, în sistem on-line pe platformă şi constă în exerciţii, aplicaţii, cursuri destinate domeniului, materiale de lucru, studiu individual, chestionare, evaluare finală
 • Înscrierea se face permanent prin completarea şi transmiterea cererii de înscriere tip la adresa de mail inscrieri@asociatiadacia.ro , cu o săptămână înainte de începerea cursului !
 • Cursurile on-line pot fi achiziţionate şi din catalogul SEAP al Asociaţie Universitare Dacia, conform numerelor de referinţă de mai jos (cod fiscal 3188.9427)

CURS ON-LINE 4+1  GRATUIT 2024 > Înscrie-te la unul din cursurile noastre on-line pentru funcționari publici din grila de mai jos şi vei primi GRATUIT un curs de dezvoltare personala on-line de tip webinar (transmis live) organizat de societatea noastră !

DESCARCA DE AICI CEREREA DE INSCRIERE PENTRU CURSURILE ON-LINE

SUNĂ ACUM LA TELEFON: 0751.43.49.71

Descrierea cursurilor furnizate pe platforma online şi tematica abordată:

CURS 1 ONLINE: CONTROL MANAGERIAL INTERN, AUDIT INTERN ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Noţiuni introductive şi scurt istoric al domeniului
 • Organizarea sistemului de control intern managerial (SCIM) în entităţile publice
 • Elemente de specificitate ale SCIM la nivelul administraţiei centrale şi la nivelul administraţiei publice locale
 • Implementarea standardelor de control intern managerial
 • Evaluarea şi raportarea sistemului de control intern managerial
 • Diferitele documente şi instrumente utilizate: constituire comisie de monitorizare, activitate comisie de monitorizare, program de dezvoltare al SCIM, documente cu caracter organizatoric, formulare managementul riscului, plan implementare măsuri de control, raport anual, proceduri de sistem şi operaţionale, raport monitorizare performanţe s.a.
 • auditul intern în sistemul public din România;
 • organizarea şi metodologia auditului intern în sectorul public;
 • asigurarea calităţii serviciilor publice. 

CURS 2 ONLINE: TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI EXECUTARE SILITĂ    ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale
 • Reguli şi proceduri de execuţie bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
 • Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală
 • Regimul impozitelor şi taxelor locale
 • Executorii bugetari locali
 • Procedura executarii creanțelor fiscale

CURS 3 ONLINE: MANAGEMENT STRATEGIC SI POLITICI PUBLICE  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public
 • Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente
 • Componente ale managementului public: managementul operational, managementul de proiect, managementul riscurilor, managementul resurselor umane
 • Planificare strategica si management strategic
 • Identificarea obiectivelor, planificarea activitatilor şi alocarea resurselor
 • Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 • Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice

CURS 4 ONLINE: ACHIZIȚIILE PUBLICE – PLANIFICARE, PROCEDURI ȘI UTILIZARE SICAP  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Cadrul legislativ al achizitiilor publice
 • Calitatea de autoritate contractanta
 • Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
 • Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • Praguri valorice in achizitiile publice
 • Noutati privind procesul de achizitie publica
 • Strategia anuala de achizitie publica
 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Etapizarea procesului de achizitie publica
 • Documentul unic de achizitie european (DUAE)
 • Noile tipuri de proceduri de atribuire
 • Documentatia de atribuire
 • Etapa de organizare a procedurii
 • Evaluarea ofertelor
 • Conflictul de interese
 • Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

CURS 5 ONLINE : LEADERSHIP SI ABILITATI MANAGERIALE  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Determinarea esenței leadership-ului
 • Înțelegerea rolului și a importanței leadershipului în atingerea obiectivelor organizației
 • Însușirea diverselor abordări asupra leadership-ului
 • Stabilirea componentelor leadership-ului
 • Distincția între rolurile de manager și leader
 • Cunoașterea caracteristicilor comune tuturor tipurilor de lideri de grupuri eficiente
 • Explicarea abilităților și comportamentelor specifice ale liderilor asociate cu eficacitatea leadershipului
 • Definirea leadershipului charismatic și identificarea componentelor comportamentale ale liderilor charismatici vs. lideri noncharismatici

CURS 6 ONLINE:  REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Organizarea registrului agricol
 • Intocmirea registrului agricol
 • Completarea registrului agricol
 • Controlul datelor din registrul agricol
 • Centralizarea datelor din registrul agricol
 • Raportarea datelor din registrul agricol
 • Fond funciar – principalele noțiuni și reglementări aplicabile
 • Noțiuni generale de cadastru și legislatia aplicabilă
 • Lucrări de cadastru, culegerea datelor și planul cadastral
 • Publicitate imobiliară

CURS 7 ONLINE: MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  ÎNSCRIE-TE ACUM  

Tematica:

 • Structura organizatorică şi funcţională a unei organizaţii publice: organizarea formală şi organizarea non-formală;
 • Obiectivele instituţionale
 • Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public;
 • Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente; funcţii publice de conducere;
 • Componente moderne ale managementului public: managementul de proiect, managementul riscului, etc.;
 • Identificarea şi alocarea resurselor, accesul la resurse;
 • Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 • Dezbaterea conceptului de performanţă în instituţiile publice

CURS 8 ONLINE:  ANTICORUPȚIE, ETICA, INTEGRITATE SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA  ÎNSCRIE-TE ACUM  

Tematica:

 • Etica si deontologia
 • Bazele integritatii publice
 • Sistemul national de integritate
 • Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 • Transparența decizională
 • Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 • Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 • Politici anticorupție
 • Principalele reglementări anticorupție instituite prin Legea nr. 161/2003

CURS 9 ONLINE:  MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL STRESULUI SI AL RISCURILOR  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Intelegerea corecta a gestionarii timpului in raport cu activitatile zilnice
 • Invatarea prioritizatizarii sarcinilor in raport cu timpul de lucru
 • Constientizarea si administrarea eficienta a timpului
 • Evaluarea atitudinii fata de timp si sarcini
 • Identificarea elementelor de necesitate a managementului timpului
 • Identificarea factorilor care influenteaza folosirea timpului
 • Identificarea factorilor care duc la risipa de timp ,,hotii de timp’’
 • Ce este stresul si care sunt cauzele acestuia
 • Identificarea simptomelor la persoanele afectate de stres
 • Sindromul Burnout
 • Stresul oxidativ
 • Cunoașterea riscurilor și dezbaterea măsurilor de eliminare a factorilor de stres
 • Tehnici de înlăturare a stresului
 • Managementul riscurilor in activitatea angajatilor din sectorul public

CURS 10 ONLINE: MEDIEREA SI GESTIONAREA CONFLICTELOR IN INSTITUTIILE PUBLICE  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Definitii si abordare generala
 • Principiile, Obiectivul si Dimensiunile medierii
 • Rolul si competentele mediatorului
 • Reguli de baza si deontologie profesionala
 • Tipuri de mediatori
 • Mecanisme şi tipuri de conflicte
 • Managementul si rezolvarea conflictelor
 • Fazele procesului de mediere
 • Metode si tehnici de mediere
 • Arta intervievarii
 • Tipuri comportamentale in timpul medierii

CURS 11 ONLINE:  POLITIE LOCALA – LEGISLATIE SI PROCEDURI  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea poliției locale (Legea nr. 155/2010)
 • Drepturile și obligațiile polițistului local
 • Modul de acţiune pentru prevenirea infractiunilor si a altor fapte antisociale
 • Cooperarea structurilor de ordine si siguranta publica
 • Modalitati de imbunatatire a comunicarii la nivelul poliţiei locale
 • Actiuni proactive si actiuni reactive
 • Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
 • Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare
 • Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice
 • Asigurarea legalitatii proceselor-verbale de sanctionare contraventionala.

CURS 12 ONLINE: CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI REALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
 • Elementele situatiilor financiare
 • Contabilitatea elementelor patrimoniale
 • Contabilitatea imobilizărilor
 • Contabilitatea stocurilor
 • Contabilitatea decontarilor cu tertii
 • Contabilitatea trezoreriei
 • Contabilitatea veniturilor si finantarilor
 • Contabilitatea cheltuielilor
 • Controlul financiar preventiv
 • Utilizare Forexebug
 • Management financiar in institutiile publice
 • Realizarea controlului financiar preventiv

CURS 13 ONLINE: IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR (GDPR) IN INSTITUTIILE PUBLICE  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Ce reprezintă GDPR
 • Cine poate îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor
 • Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
 • Principii şi valori cuprinse în motivarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Analiza principalelor dispoziţii ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE
 • Evaluarea impactului GDPR la nivelul instituţiei
 • Evaluarea politicilor şi măsurilor luate la nivelul instituţiei pentru protecţia datelor cu caracter personal.

CURS 14 ONLINE: MANAGEMENTUL FUNCTIILOR SI FUNCTIONARILOR PUBLICI CONFORM NOULUI COD ADMINISTRATIV  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • I.Functia publica (1.Principii aplicabile; 2.Functiile publice in instituiile si autoritatile publice; 3.Raportul de serviciu; 4.Statute speciale; 5.Categorii de personal carora nu li se aplica prevederile privind functionarii publici)
 • II.Managementul resurselor umane in institutiile publice (1.Functiile managementului; 2.Asigurarea unui si sitem motivational in cadrul institutiilor publice)
 • III.Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu
 • IV.Clasificarea functiilor publice
 • V.Drepturile si indatoririle functionarilor publici
 • VI.Cariera functionarilor publici
 • VII.Pregatirea profesionala
 • VIII.Reguli de etica aplicabile
 • IX.Evaluarea performantelor
 • X.Raspunderea functionarilor publici si a personalului contractual

CURS 15 ONLINE: BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE – INTERPRETAREA SI PUNEREA IN EXECUTARE A LEGII  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Principiile de organizare si functionare a administratiei publice
 • Notiunea si specificul activitatii serviciilor publice
 • Principalele rationalitati utilizate in abordarea activitatii din sectorul public
 • Regimul juridic aplicabil servicilor publice
 • Abordarea manageriala a gestiunii serviciilor publice
 • Raspundere si responsabilitate in activitatea serviciilor publice
 • Specificul procesului decizional la nivelul serviciilor publice
 • Noțiunea și trăsăturile normei juridice
 • Clasificarea normelor juridice
 • Acțiunea în timp, spațiu și asupra persoanelor a normelor juridice
 • Noțiunea interpretării normelor juridice
 • Metodele interpretării normelor juridice
 • Argumentele folosite în interpretarea normelor juridice
 • Rezultatele interpretării
 • Aplicarea normelor juridice

CURS 16 ONLINE: SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Specificul activităţii de secretariat; roluri și atribuții
 • Tehnica corespondenței și controlul înregistrărilor
 • Norme şi instrucţiuni privind arhivarea documentelor
 • Normative privind spațiile de arhivare
 • Arhivarea electronică a documentelor
 • Controlul circuitului documentelor
 • Biblioteconomia
 • Managementul documentelor

CURS 17 ONLINE: COMPETENTE INFORMATICE PENTRU ANGAJATII DIN SECTORUL PUBLIC – UTILIZARE IT&C  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Noţiuni introductive
 • Procesoare de texte: Microsoft Word
 • Utilizarea mediului de lucru Microsoft Excel
 • Utilizarea mediului de lucru Power-Point
 • Identificare necesarului de software la nivelul instituţiei şi identificare resurselor necesare pentru asigurarea lui
 • Evaluarea eficienţei softurilor utilizate şi identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a acestora (ex. corelarea Forexebug cu softul de contabilitate; utilizarea bazelor de date)
 • Evaluarea riscurilor şi luarea măsurilor necesare pentru securizarea sistemelor informatice din perspectiva GDPR.

CURS 18 ONLINE: URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Natura si specificul activitatilor de urbanism
 • Implicarea serviciului “Disciplina in constructii, protectia mediului si afisaj stradal“ in respectarea prevederilor legale in vigoare
 • Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b) Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
 • Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Certificatul de urbanism, autorizatia de construire si autorizatia de desfiintare
 • Atributiile autoritatilor locale privind respectarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991
 • Disciplina în construcții

CURS 19 ONLINE: MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Managementul situațiilor de urgență – principalele reglementări în domeniu
 • Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Sistemul de Management al SSM
 • Politici, obiective si instrumente de implementare a Sistemului de Management al SSM
 • Proceduri de lucru specifice SSM
 • Prevenirea riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala.
 • Instruirea, Formarea, Informarea, Consultarea si Participarea Lucratorilor
 • Organizarea activitatii de prevenire si protectie in domeniul SSM
 • Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Accidente de munca si boli profesionale
 • Echipamentul individual de protectie – definitii si clasificare

CURS 20 ONLINE: MANAGEMENTUL PROIECTELOR  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 • Managementul calitatii proiectului

CURS 21 ONLINE: ASISTENTA SOCIALA – LEGISLATIE SI PROCEDURI  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Organizarea si functionarea sistemul național de asistență social si structura serviciilor sociale
 • Legislația privind inspecția socială
 • Legislația beneficiilor de asistenţă social (Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse: ajutorul social, ajutorul de încălzire, alocaţia pentru susținerea familiei; Politici familiale: alocaţia de stat pentru copii, alocaţia lunară de plasament, indemnizaţia pentru creşterea copilului, acordarea concediului și indemnizației de acomodare; Sprijin acordat persoanelor cu handicap; Alte tipuri de beneficii de asistenţă social)
 • Rolurile și atribuțiile asistentului social si principalele elemente ale comportamentului profesional
 • Proceduri operaționale în domeniul asistenței sociale (domenii: circuitul documentelor, acordarea drepturilor persoanelor cu handicap, acordarea drepturilor persoanelor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordarea dreptului la concediul și indemnizația lunară de creștere a copiilor, venitul minim garantat, acordarea ajutoarelor pentru încălzire, acordarea gratuită de lapte praf copiilor cu vârste între 0-12 luni, instituire tutelă/curatelă, întocmirea documentației pentru beneficiarii cantinei de ajutor social, protecția copilului, monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate).

CURS 22 ONLINE: TRANSPARENTA SI LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Ce este transparenţa şi importanţa ei
 • Transparenţa şi sistemul naţional de integritate
 • Controlul cetăţenesc al activităţii administraţiei publice
 • Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001)
 • Transparenţa decizională (Legea nr. 52/2001)
 • Transparenţa şi buna guvernare
 • Rezistenţa la schimbare – schimbări culturale şi comportamentale

CURS 23 ONLINE: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA PERSONALULUI BUGETAR  ÎNSCRIE-TE ACUM 

Tematica:

 • Managementul resurselor umane – legislație, roluri, principii, proceduri și obiective
 • Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 • Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 • Planificarea dezvoltării carierei
 • Managementul propriei cariere
 • Planul individual de dezvoltare personală a funcţionarilor publici
 • Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 • Motivarea funcționarilor publici
 • Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 • Statutul funcţionarilor publici conform Noului cod administrativ
 • Statutul personalului contractual din instituţiile publice 
 • Aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din instituţiile publice

DESCARCA CEREREA DE INSCRIERE LA CURSURILE ONLINE DE AICI

Informatii complete despre cursurile online la telefon 0751.43.49.71 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiadacia.ro !