CERTIFICARE ISO 9001: 2015

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE CONFORM STATUTULUI:

 Alte forme de invatamant n.c.a. 8559

Extras din statut “Asociaţia Universitară Dacia  are ca scop formarea profesională continuă a adulţilor şi a altor categorii de persoane, precum cele provenite din categorii defavorizate şi vulnerabile, prin organizarea cursurilor de iniţiere, perfecţionare, calificare, recalificare şi specializare; organizarea cursurilor de orientare în carieră, de dezvoltare personală şi prin promovarea şi organizarea formelor de pregătire ce intră în categoria învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul secundar inferior, învăţământul general obligatoriu, învăţământul secundar superior,  învăţământul liceal şi învăţământului superior, ducând astfel la creşterea mobilitatii, flexibilităţii şi adaptabilitatii persoanelor pe piaţa muncii si generând astfel o creştere a ratei de ocupare”.

Asociatia Universitara Dacia are certificat sistemul de management al calitatii de catre organismul de certificare NATCERT conform conditiilor din standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015 pentru urmatorul domeniu de activitate:

Activitati de formare profesionala (Alte forme de invatamant n.c.a. – 8559): cursuri de formare profesionala pentru sectorul public: functionari publici, personal contractual si alesi locali; cursuri de formare organizate conform H.G. nr. 1066/2008; cursuri autorizate ANC; cursuri de perfectionare si activitati de tip teambuilding pentru personalul din sectorul privat; cursuri de dezvoltare personala.  ( Numar certificat: 09/NAT634/0001/RO din 24.05.2018 )